Autoriseret vagtfirma der dækker Kastrup, Ørestaden og hele Amager


Vi leverer professionel og synlig vagtservice. Vores vagter er altid imødekommende, grundige og omstillingsparate.
Vi er eksperter i konfliktløsning og krisestyring. Vi passer på din familie, din virksomhed og dine værdier.

Hvis du har behov for professionel vagtservice, så er du altid velkommen til at kontakte os og få et uforpligtende
tilbud. Ofte kan vi påtage os vagtopgaver med kort varsel, hvis der er behov for hurtig opstart. Både store og små
opgaver løses. Du kan bestille alt fra en stationær vagt der er hos jer i et fast tidsrum, eller en vagtpatrulje der
kommer forbi en eller flere gange i døgnet. Vi kan også opsætte videoovervågning, og holde øje med din virksomhed
fra vores vagtcentral.

Det eneste du skal gøre er at kontakte os på telefon: 32 10 50 10
og så finder vi en løsning der er skræddersyet til dine behov.

Vagtfirma København - leverer sikkerhed og portvagter til byggepladser

Vi er specialiseret indenfor sikkerhed, stationær vagt, portvagt, alarmpatrulje og tilsyn til byggepladser i Københavnsområdet.
Vi kan levere stationære vagter der sørger for at resten af byggefasen forløber som planlagt uden forsinkelser forårsaget af
tyveri, hærværk, vandskader og brand. Vi kan foretage lukkerunde, tilsyn og opsætte videoovervågning. Vores portvagter kan
udføre adgangskontrol, parkeringskontrol og registrere alt ind- og udkørsel fra byggepladsen. (Vagtfirma København)

Sikkerhed til bosteder og psykiatrien

Vi er specialiseret i sikkerhed til bosteder og psykiatriske afdelinger og dækker hele Københavnsområdet.
Vi har en specialtrænet personalegruppe med særlige kompetencer indenfor konfliktnedtrapning og
aggressionsforståelse af hjerneskadede og psykisk syge borgere. Denne personalegruppe er særligt
robuste og efteruddannet indenfor magtanvendelse således at de kan beskytte personale og borgere.

Sikkerhedsvagter

Er jeres virksomhed udsat for en akut trussel ? Er jeres medarbejdere utrygge ?
Få trygheden tilbage ved at etablere en vagtordning i virksomheden bestående af en professionel og uddannet sikkerhedsvagt.
Sikkerhedsvagten kan føre opsyn med virksomheden inden- og udendørs - i dag- eller nattetimerne.
Sikkerhedsvagten kan spotte mistænkelige personer og adfærd og reagere hurtigt og korrekt.
Sikkerhedsvagtens tilstedeværelse har en præventiv effekt overfor uønskede personer uden reele hensigter.
Uønskede personer nægtes adgang til virksomheden eller bortvises, og politiet vil - hvis skønnet nødvendigt - blive tilkaldt.Vi løser opgaver indenfor:
• Vågen nattevagt
• Security opgaver
• Tilsyn og rundering
• Bevogtningsopgaver
• Vagt på byggepladser
• Butiks- og centervagt
• Event- og koncertopgaver
• Alarmpatrulje, tilsyn og lukkerunde
• Salg af alarmer og videoovervågning
• Hotel Security / natportier / receptionsvagt
• Vagt for kommuner (sikkerhedsvagt og servicevagt)

Ledige stillinger:
Vi har travlt og søger uddannede vagter til fuldtid/deltidsstillinger.
Send ansøgning, cv og vagtkursusbevis til nedenstående e-mail.
Husk at skrive: "Jobansøgning fuldtid/deltid" i emnelinien.

Kontakt os:
Tlf. 32 10 50 10.
Mail: salg@orestadens-vagtservice.dk


Ørestadens vagtservice | Vagtfirma København, Amager, Kastrup, Frederiksberg og Vanløse | Vagt Ørestaden | Vagtservice Ørestad syd, Nordhavn | sikkerhedsvagt eventvagt byggepladsvagt centervagt vagtselskaber | sikkerhed til byggepladser, ambassader og bosteder samt overvågning og alarmpatrulje | byggepladsvagt og alarmselskab